תאריכים ומחירים

מחזור שני

 6 ימי מחנה
7 – 2 לאוגוסט 2020
מחיר: 3,690 ש”ח
מחיר למקדימים: 2,990 ש”ח

מחזור ראשון

 6 ימי מחנה
31 – 26 ליולי 2020
מחיר: 3,690 ש”ח
מחיר למקדימים: 2,990 ש”ח

הנחות מיוחדות לקבוצות, וועדי עובדים, אירגונים וילד שני

מחזור ראשון

 6 ימי מחנה
31 – 26 ליולי 2020
מחיר: 3,690 ש”ח
מחיר למקדימים: 2,990 ש”ח

מחזור שני

 6 ימי מחנה
7 – 2 לאוגוסט 2020
מחיר: 3,690 ש”ח
מחיר למקדימים: 2,990 ש”ח

,הנחות מיוחדות לקבוצות

וועדי עובדים, אירגונים וילד שני

COPYRIGHT © 2020 CAMP VISTA ISRAEL - ALL RIGHTS RESERVED.